Welkom

Welkom in het dorpje waar ik mijn ganse jeugd mocht doorbrengen.
Sinds de dag in 1960 toen mijn ouders hier kwamen wonen heeft dit plekje steeds een bijzondere plaats in mijn leven gehad. Dit zijn vermoedelijk de "wortels" waarvan vaak sprake is.
Saive ligt op ongeveer 10 km ten oosten van Luik (België), op de eerste heuvels van het Land van Herve. Lange tijd bleef er het typische karakter bewaard van deze kleine, door boerderijen omgeven dorpen.
Deze website tracht het plaatsje weer te geven in zijn vroegere en huidige gedaante. Hij leidt u rond in de ruïnes van de oude feodale burcht en toont u daarna in vogelperspectief de mooiste plekjes. De rest van de site is enkel in het Frans uitgewerkt.
Mijn verontschuldigingen hiervoor ! De rijkelijke illustraties zullen dat hopelijk goedmaken !
Ik wens u een prettig bezoek toe en … misschien tot ziens !